Turnuskurs 3. og 4. september 2019 - Fagforbundet

Turnuskurs 3. og 4. september 2019

Målgruppe er tillitsvalde i Fagforbundet som skal godkjenne turnusar ute på arbeidsplassar. Kurset dannar grunnlag for Fagforbundets turnuskur del 2 og 3. Rådgjevar Kompetansesenteret i Bergen er fagleg ansvarleg for dette kurset, med plass til 24 deltakarar

Dokumenter