Kurs med tema "Varsling" - Fagforbundet

Kurs med tema "Varsling"

«Varsling» er eit sentralt tema for tida. Det opptek mange, og er aktuelt på veldig mange arbeidsplassar. Det er eit omfattende tema, med grenser mot teieplikt, opplysningsplikt, lojalitet og arbeidsmiljølova. Ordet "varsling" er et såkalla nøkkelord, og gjennom dagen gjer vi dette eit konkret og nærare innhald.

Dokumenter